Toninia toniniana (A. Massal.) Zahlbr.

toninie Toniniho

Nápadný a dobře poznatelný zástupce široce pojatého rodu Toninia. Vyznačuje se světle růžovými stélkami, které jsou pokryté hrubou pruinou. Ta někdy dodává lišejníku ježatý vzhled. Stélky bývají někdy až růžicovité a jednotlivé šupiny mají okrouhlý až laločnatý tvar.

Toninia toniniana je saxikolním druhem, který upřednostňuje přirozené kolmé vápencové výchozy, kde často roste v asociaci s cyanolišejníky či sinicemi. Objevuje se typicky ve štěrbinách, kde se při dešti hromadí stékající voda. Jeho rozšíření zaujímá primárně Evropu. I zde je vzácnějším druhem s většinou svých lokalit v Alpách, Karpatech a Pyrenejích (Timdal 1992). Z území ČR byl známý jediný výskyt, a to z jurských vápenců na vrchu Kotouč u Štramberku (Suza 1943). Ten však byl po druhé světové válce odtěžen, tudíž je druh považován na našem území za vyhynulý. Tento výskyt lze považovat za okraj karpatského areálu druhu (Palice 2017).

Literatura: Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137. Suza J. (1943): Meridionální vlivy v lišejníkové flóře Západních Karpat. – Věstník Královské české společnosti nauk 16 (1942): 1–47. Palice Z. (2017): Lichen Biota of the Czech Republic. – In: Chytrý M. et al. [eds], Flora and Vegetation of the Czech Republic, Plant and Vegetation 14: 177–192.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae ToniniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024