Toninia taurica (Szatala) Oxner

toninie taurská

Stélku tohoto druhu tvoří konvexní, lesklé, tmavě olivově hnědé šupiny, na nichž vyrůstají až 3 mm velká apotecia se zpravidla silně ojíněnými disky a neojíněnými okraji. Od podobných druhů T. sedifolia a T. opuntioides se liší tvarem a ojíněním šupin a bezbarvým či světle hnědým hypoteciem.

Vyskytuje se ve spárách vápnitých skalách a půdě, v mládí zpravidla v asociaci se stélkami cyanolišejníků. Roste od nížin do hor. Většina evropských lokalit je známa ze střední a jižní části kontinentu. V ČR patří k velmi vzácným lišejníkům, historicky pouze jednou sbíraným F. Petrakem na jižní Moravě (Timdal 1992). Jediný recentní publikovaný údaj pochází ze Suchého žlebu v Moravském krasu.

Literatura: Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae ToniniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024