Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James

změnověnka pokřivená

Široce rozšířený epixylický a epifytický acidofilní lišejník, vyznačující se modrozelenými sorály s C+ červenou reakcí. Typickým stanovištěm tohoto druhu je pomalu tlející dřevo na osluněných stanovištích. Často roste na opracovaném dřevu (např. ploty, zábradlí apod.), na pomalu tlejícím, stojícím i ležícím dřevu na mýtinách a lesních světlinách, ale roste také na kyselé borce jehličnanů (např. borovice) i listnáčů (bříza, dub aj.). Jedná se o hojný lišejník, který ale může být také snadno zaměnitelný za primárně terikolní druh T. granulosa, který se občas také objevuje na dřevu či kůře.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae TrapeliopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 886, z toho ověřených 584. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024