Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale

pukléřka zelenavá

Pukléřku zelenavou najdeme převážně na kyselé borce jehličnatých i listnatých stromů ve světlých lesích, stromořadích a na podobných otevřených stanovištích, příležitostně také na dřevě a vzácně na silikátových skalách. Charakteristickými znaky jsou poměrně úzké, na okrajích sorediozní, odstálé laloky a jejich barva přecházející, podle míry osvětlení stanoviště, od zelené po hnědou. V České republice je relativně častým druhem od pahorkatin do hor, kde leží těžiště jeho rozšíření. Vyjma Antarktidy se vyskytuje v mírných a boreálních oblastech všech kontinentů.

Literatura: Randlane T. & Saag A. (2007): Cetrarioid lichens in the Southern Hemisphere – an identification key and distribution patterns of the species. – Bibliotheca Lichenologica 95: 489–499.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae TuckermannopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 378, z toho ověřených 257. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024