Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog

terčovka lalokovitá

Roztroušeně se u nás vyskytující epifytický druh, charakteristický přitisklými laloky s neojíněnými hnědými okraji a primárně bodovými sorály na ploše laloků. Ekologické nároky má velmi podobné jako P. jeckeri a často je můžeme najít společně. Převážně roste na kyselé až subneutrální borce listnatých stromů a keřů na světlých stanovištích v otevřené krajině i v lesích od nížin do hor. Těžištěm rozšíření jsou nižší polohy. Celkový areál zahrnuje mírné a tropické oblasti Eurasie, Afriky a Australasie. V minulosti nebyla tato terčovka často odlišována od P. jeckeri, a proto je pro zjištění jejího historického rozšíření na našem území potřeba revize herbářových dokladů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae PuncteliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 152, z toho ověřených 108. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024