Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb

terčovka Jeckerova

Terčovka Jeckerova je epifytickým druhem, charakteristickým zvedajícími se okraji ojíněných laloků a primárně okrajovými sorály. Na našem území se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor s těžištěm rozšíření v nižších polohách. Najdeme ho především na borce listnatých, vzácněji i jehličnatých dřevin s kyselejší až subneutrální reakcí (např. duby, hlohy, jasany, modříny) na světlých stanovištích v otevřené krajině i v lesích, často na větvích v korunách stromů. Celkový areál zahrnuje Evropu a západ až jihozápad Severní Ameriky. V minulosti nebyl druh často rozlišován od P. subrudecta a pro zjištění skutečného historického rozšíření na našem území je potřeba revize herbářových dokladů. V současné době se jeví jako nejhojnější zástupce rodu u nás.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae PuncteliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 276, z toho ověřených 257. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024