Punctelia borreri (Sm.) Krog

terčovka Borrerova

Náš nejvzácnější zástupce terčovek rodu Punctelia. Recentní výskyt v ČR byl zaznamenán teprve v roce 2016 (Rokycansko, Český kras) a později byl nalezen i na jižním Plzeňsku. Na rozdíl od zbylých dvou našich běžnějších druhů má černou spodní stranu laloků a ve dřeni kyselinu gyroforovou. Je dosti podobný druhu P. subrudecta, a proto snad i částečně přehlížený. Charakter rozšíření je převážně atlantsko-mediteránní. V poslední době se však, stejně jako např. Flavoparmelia soredians, šíří do vnitrozemí, nejspíše v souvislosti s klimatickými změnami. Roste na borce listnatých dřevin na světlých stanovištích podobně jako ostatní naše druhy rodu Punctelia. Z našeho území existuje řada historických údajů pod jmény Imbricaria, resp. Parmelia borreri, ale vzhledem k různému pojetí druhů tohoto rodu v minulosti se pravděpodobně tyto údaje ve skutečnosti vztahují k mnohem běžnějším druhům P. jeckeri a P. subrudecta. Nicméně i historický výskyt nelze vyloučit, a proto by bylo dobré revidovat staré herbářové doklady celého rodu.

Literatura: Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2017): Zajímavé nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice. – Bryonora 60: 46–64.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae PuncteliaČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024