Usnea barbata (L.) F.H. Wigg.

provazovka vousatá

Jedna z našich nejběžnějších provazovek, často uváděná také pod jménem U. scabrata. Je charakteristická převislou stélkou, nepravidelně tlustými větvemi, tenkou kůrou a poměrně tlustou, hustou až řídkou dření. Tento druh je morfologicky velmi variabilní a dříve byla rozlišována řada podobných taxonů, které jsou s ním v současnosti synonymizovány. Méně vyvinuté exempláře je možné zaměnit zejména za rovněž polymorfní druh U. dasopoga, od kterého se nejlépe rozpozná mnohem tenčí kůrou v poměru ke dřeni.

Celkový areál druhu je málo známý kvůli záměnám s jinými druhy. V Evropě se pravděpodobně jedná o převážně boreo-montánní druh. V druhé polovině 20. století důsledkem kyselých dešťů ustoupil podobně jako ostatní provazovky. Po zlepšení kvality ovzduší počátkem nového tisíciletí se znovu rozšířil a v současné době ho v ČR najdeme poměrně často po celém území, v lesích i mimo ně, nejhojněji v mladých modřínových výsadbách a v trnkových či hlohových porostech křovin.

Literatura: Clerc P. & Naciri Y. (2021): Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. and U. barbata (L.) F. H. Wigg. (Ascomycetes, Parmeliaceae) are two different species: A plea for reliable identifications in molecular studies. – Lichenologist 53: 221–230.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Usnea

nejčastější synonyma:Usnea scabrata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 181, z toho ověřených 145. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024