Usnea ceratina Ach.

provazovka růžkatá

Nápadný, dobře určitelný, keříčkovitý až převislý druh provazovky v Evropě dosahující délky 30–40 cm, mimo ní až 70 cm. Stélka je tuhá, málo ohebná, na povrchu lesklá, tvořená velmi pevnou kůrou a na bázi nebývá zčernalá na rozdíl od většiny mohutnějších typů provazovek, které se u nás mohou vyskytovat. Hlavní větve bývají často prstencovitě popraskané, odhalující kompaktní světlou dřeň. Její vnitřní část (axis) bývá díky pigmentům často narůžovělá, případně žlutavá, ale neobvyklé nejsou ani exempláře bez zřetelné pigmentace. Charakteristická je zejména přítomnost kyseliny diffraktaové, díky které dřeň reaguje s roztokem chlornanu vápenatého žlutě a po následném přidání KOH nápadně žlutooranžově.

Usnea ceratina je subkosmopolitní taxon známý ze všech kontinentů vyjma Antarktidy. V Evropě se jedná o oceánicky laděný temperátní až boreomontánní druh rostoucí také v horách Mediteránu. Ve většině oblastí se vyskytuje na větvích stromů ve vlhkých lesích s hojnými mlhami. V rámci střední Evropy je více uváděn pouze v Alpách. V minulosti byl druh z našeho území publikován z řady lokalit, ale tyto údaje vyžadují ověření herbářových dokladů. V současné době je v ČR považován za vyhynulý.

Literatura: Herrera-Campos M. A., Clerc P., Nash T. H. III (1998): Pendulous species of Usnea from temperate forests in Mexico. – Bryologist 101: 303–329. Clerc P. (2011): Usnea. – In: Thell A. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora. Volume 4: Parmeliaceae. Uppsala: Nordic Lichen Society, Uppsala University, pp. 107–127 & 141.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae UsneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024