Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. ex Räsänen

provazovka uhlazená

Provazovka uhlazená patří mezi naše vzácnější provazovky s keříčkovitou stélkou. Větve má tuhé, izotomicko-dichotomicky větvené, s okrouhlými, plochými až lehce konkávními sorály. Báze stélky je černá. U tohoto druhu bylo zjištěno několik chemotypů, většinou s látkami z okruhu kyseliny stiktové.

V Evropě je tento taxon široce rozšířen. Roste na borce, vzácně i na dřevě a skalách na různých typech stanovišť. Někdy bývá uváděn jako druh vázaný více na staré zachovalé lesy než ostatní keříčkovité druhy provazovek, ale v ČR se nevyhýbá ani běžným hospodářských porostům. Aktuálně je u nás nacházen roztroušeně od nižších poloh do hor, většinou v mladých modřínových porostech. Morfotypy s vypadanými sorály až ke střednímu vláknu bývají někdy odlišovány jako samostatný druh U. fulvoreagens (viz komentář u tohoto druhu).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae UsneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024