Usnea glabrata (Ach.) Vain.

provazovka hladká

Drobný sorediozní druh provazovky charakteristický zúženými bočními větvemi v místě připojení, lesklou kůrou bez papil, tenkým středním vláknem a obsahem kyselin protocetrarové a fumarprotocetrarové ve dřeni. Jedná se o široce rozšířený druh v Evropě i na celé severní polokouli. Roste na borce dřevin, vzácně i na dřevě v chladnějších a vlhčích oblastech, převážně v horách. Z důvodu drobného vzrůstu je často přehlížen. U nás byl v polovině minulého století udáván jako roztroušený. Na začátku 21. století byl druh považován za vyhynulý, nicméně po odeznění silného vlivu kyselých dešťů se postupně začaly objevovat první nálezy, a to od Doupovských hor (Ondráček & Wagner 2012), z Brd (Malíček 2013) a Třebíčska (Šoun et al. 2015). Nálezů dále přibývalo a v současné době je znám z řady lokalit především v západní části Čech, nejčastěji jako součást společenstev makrolišejníků na trnkách, hlozích a modřínech.

Literatura: Malíček J. (2013): Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech. – Erica 20: 67–384. Ondráček Č. & Wagner B. (2012): Usnea glabrata (Ach.) Vain. v Doupovských horách. ‒ Severočeskou Přírodou 43: 80. Šoun J., Vondrák J. & Bouda F. (2015): Vzácné a málo známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí. ‒ Bryonora 56: 1‒23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae UsneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024