Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen

provazovka

Druh velice podobný U. glabrescens, jako jehož varieta byl i popsán. Rozlišovacím znakem jsou hluboké, vypadané sorály, lemované odstávající kůrou, podobné těm u druhu U. perplexans. Dosavadní molekulární data však rozlišování těchto druhů nepodporují a také většina současných autorů tento taxon uvádí na úrovni variety U. glabrescens. Tato dvojice je navíc značně chemicky variabilní a zaslouží si podrobnější studium.

V Evropě roste U. fulvoreagens většinou na větvích jehličnanů ve vlhkých, chladných, světlých lesích. Rozšíření v ČR je málo známé, jelikož často nebývá rozlišována. Ojedinělé recentní nálezy pocházejí z Brd, Podbrdska a Novohradských hor. Historické rozšíření vyžaduje revizi herbářového materiálu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae UsneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024