Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta

provazovka buková

Pod toto jméno bývají v současné době zahrnovány převislé evropské fertilní taxony ze skupiny U. barbata bez vegetativních propagulí. Tato skupina však vyžaduje podrobnou molekulární revizi, jelikož aktuálně rozlišované morfologické taxony neodpovídají dosud zjištěné fylogenezi (Clerc & Naciri 2021).

V Evropě roste tento lišejník na různých dřevinách ve vlhkých horských lesích mírného pásu. Ve Skandinávii kupodivu chybí (Westberg et al. 2021). V minulosti byl u nás udáván např. pod jmény U. faginea, U. glauca či U. rigida (Černohorský et al. 1956). Historické rozšíření v ČR bude vzhledem k potenciálním záměnám málo vyvinutých/nep­řevislých forem za U. florida vyžadovat ještě dodatečnou revizi herbářových dokladů. Dosud revidované doklady naznačují, že u nás byla tato provazovka dříve hojnější i v nižších polohách (Šoun 2015, Šoun & Němec 2015). V současné době se jedná o vzácný lišejník, který se dosud nešíří podobně jako mnohé další provazovky. Hojnější je zatím pouze na Šumavě, kde nejspíše přežil období kyselých dešťů.

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha. Clerc P. & Naciri Y. (2021): Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. and U. barbata (L.) F. H. Wigg. (Ascomycetes, Parmeliaceae) are two different species: A plea for reliable identifications in molecular studies. – Lichenologist 53: 221–230. Šoun J. (2015): Revize herbáře lišejníků Josefa Uličného. ‒ Bryonora 56: 81‒87. Šoun J. & Němec R. (2015): Lišejníky rodu Usnea na Znojemsku. – Thayensia 12: 65–78. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A. & Ekman S. (2021): Santesson’s chec­klist of Fennoscandian lichen-forming and lichenicolous fungi. – Uppsala University: Museum of Evolution.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Usnea

nejčastější synonyma:Usnea rigida, Usnea faginea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 26, z toho ověřených 26. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024