Usnea viktoriana P. Clerc & Otte

provazovka

Keříčkovitý až částečně převislý druh provazovky, který nebyl až do nedávna rozlišován na druhové úrovni (Clerc & Otte 2018). Charakteristický je nápadně dlouhými izidiemi („izidiofibri­lami“), většinou přítomností kyseliny alektorialové v sorálech (C+ červeně) a absencí látek ve dřeni hlavních větví.

Celkové rozšíření a ekologie druhu je dosud málo známá, ale pravděpodobně se jedná o poměrně běžný druh mírného pásu s kontinentálními tendencemi. Znám je z řady evropských států od nížin do hor. Např. ze Skandinávie ale údaje zatím chybějí. Roste na jehličnatých i listnatých dřevinách, většinou v lesích, nejčastěji na smrku, javoru, modřínu a jedli. Vzácně jsou známy i saxikolní výskyty. U nás pravděpodobně také patří k poměrně častým provazovkám, ale doposud byl nalezen pouze v několika oblastech, a to nejčastěji na modřínech.

Literatura: Clerc P. & Otte V. (2018): Usnea viktoriana (Ascomycota, Parmeliaceae), a new European taxon of the Usnea barbata-dasopoga group, with a key to the shrubby-subpendulous sorediate Usnea species in Europe. – Lichenologist 50: 513–527. Šoun J., Malíček J. & Vondrák J. (2019): Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech a na Rokycansku. – Erica 26: 45–64.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae UsneaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024