Usnea substerilis Motyka

provazovka matoucí

Jeden z našich nejhojnějších zástupců provazovek charakteristický anizotomicko-dichotomickým větvením, nápadnými vypouklými či rovnými sorály na často zprohýbaných bočních větvičkách a převažujícím obsahem kyseliny salazinové ve dřeni. V některých případech je velice obtížné odlišit tento druh od podobné U. perplexans, která má sorály vypadané až ke střednímu vláknu a ohrnutou kůru kolem nich. Oba druhy náleží do morfologicky velice variabilní a fylogeneticky nevyjasněné větve Usnea barbata-intermedia-lapponica-substerilis (Clerc & Naciri 2021).

Usnea substerilis je v Evropě široce rozšířený epifytický druh s kontinentálními tendencemi. Od nás je v současnosti udávána z různých druhů dřevin, nejčastěji však z trnkových křovin a modřínových porostů převážně ze západní části ČR.

Literatura: Clerc P. & Naciri Y. (2021): Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. and U. barbata (L.) F. H. Wigg. (Ascomycetes, Parmeliaceae) are two different species: A plea for reliable identifications in molecular studies. – Lichenologist 53: 221–230.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae UsneaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 101, z toho ověřených 90. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024