Verrucaria simplex P.M. McCarthy

bradavnice jednoduchá

V terestrickém prostředí jsou známy pouze dva druhy bradavnic s „trpasličími“ sporami o rozměrech zhruba 7–10 × 4–5 µm. Oba druhy se také vyznačují drobnými peritécii o průměru kolem 0,1 mm a značnou redukcí stélky, která je nenápadná až neviditelná. Verrucaria bulgarica je charakteristická přítomností involukrela (karbonizované tkáně kryjící peritécium), zatímco u V. simplex involukrelum chybí. Oba druhy mají zřejmě podobnou ekologii a vyžadují další taxonomické studium.

Verrucaria simplex osidluje silikátové i karbonátové kamínky a kameny, často v zástinu lesa. Lze ji zřejmě považovat za pionýrský druh, nalézaný i na nedávno obnažených kamenitých površích. Její rozšíření v Evropě i v ČR je velmi málo známé, protože je pro své nepatrné rozměry patrně přehlížena. V ČR byla zaznamenána na opukových kamíncích na Chvaletickém odkališti u Přelouče (Palice & Soldán 2004) a nově na zastíněných pískovcových výchozech v údolí potoka Satina v PR Malenovický kotel (CHKO Beskydy).

Literatura: Palice Z. & Soldán Z. (2004): Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins of Chvaletice and Bukovina. – In: Kovář P. [ed.], Natural recovery of human-made deposits in landscape (biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems), p. 200–221, Academia, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae VerrucariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024