Violella fucata (Stirt.) T. Sprib.

houboplodka nalíčená

Sorediózní, zpravidla sterilní lišejník, rostoucí na kyselejší borce různých dřevin. Hojný je např. na kmenech buků ve starších hospodářských i pralesovitých lesních porostech. Roste také na borce jehličnanů, typicky na živých i suchých větvích. Běžně se objevuje se i na dřevě – pahýlech nebo osvětleném ležícím dřevě. V ČR je hojný v podhorských a horských polohách. Směrem do nížin postupně vyznívá. Podobné klimatické preference má i v rámci Evropy, kde roste především v severní části kontinentu a v horách. Jeho stélky lze snadno identifikovat díky jeho častému parazitovi či parasymbiontovi – stopkovýtrusé houbě Tremella lichenicola, která na jeho stélce vytváří neforemné černé plodnice.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Tephromelataceae Violella

nejčastější synonyma:Mycoblastus fucatus

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 776, z toho ověřených 600. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024