Tephromela grumosa (Pers.) Hafellner & Cl. Roux

misnička okruščitá

Zpravidla sterilní, ale poměrně dobře poznatelná misnička, která se vyznačuje hrubými, modrošedými sorediemi, pokrývajícími většinu stélky. Modrošedý odstín většinou doplňuji tóny žluté mladých sorálů či obnažených míst. Podobné lišejníky (T. pertusarioides, Lecanora pannonica) tvoří ohraničené sorály a liší se také svými sekundárními metabolity.

Tephromela grumosa roste na kolmých až mírně nakloněných silikátových skalách a balvanech. Preferuje kyselé až mírně bazické horniny na nelesních stanovištích od nížin do hor. Objevuje se na přirozených výchozech, ale např. také na větších kamenech v pastvinách nebo antropogenních stanovištích (náhrobky). Ve střední Evropě patří k relativně vzácněji uváděným lišejníkům, na čemž se může projevovat specifická ekologie a částečné přehlížení. V ČR se vyskytuje roztroušeně po celém území.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Tephromelataceae TephromelaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 107, z toho ověřených 91. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024