Tephromela atra (Huds.) Hafellner

misnička černá

Variabilní lišejník, na první pohled připomínající zástupce rodu Lecanora. Mimo nápadně černých disků apotecií je diagnostickým znakem fialové hymenium, které lze již v terénu rozpoznat jako tmavou vrstvu v poškozených plodnicích.

Široká ekologická amplituda tohoto druhu je mezi lišejníky poměrně výjimečná. Jednotlivé ekotypy jsou v současnosti rozlišovány na úrovni variet (např. Nimis et al. 2018). Nejčastějším substrátem jsou silikátové skály, ale roste také na vápnitých podkladech, na borce stromů i dřevě. Vyskytuje se od nížin do horských poloh a jeho rozšíření je kosmopolitní. V Evropě patří k hojným lišejníkům. V ČR se vyskytuje roztroušeně po celém území. Recentně byl u nás zjištěn pouze na skalách.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Tephromelataceae TephromelaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 92, z toho ověřených 73. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024