Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

houboplodka krvavějící

Houboplodka krvavějící se snadno pozná podle šedé stélky, černých konvexních apotecií a výrazné vrstvy s rhodokladonovou kyselinou (sytě červený pigment) ve dřeni stélky a spodní části apotecií. Tento pigment je dobře patrný např. na poškozených místech stélky nebo na řezu plodnicí. Vzácně se tvoří i sorály (f. leprosus).

Roste na kyselé borce jehličnanů i listnatých dřevin. Někdy přechází na dřevo a ojediněle se objevuje i na silikátových skalách. Patří k boreálně-montánním lišejníkům. Ve střední Evropě se jeho výskyt váže na zachovalé horské lesy. Na našem území je typický pro přirozené smrčiny, ale objevuje se i ve smíšených porostech. Je známý z většiny pohraničních pohoří. Ve vnitrozemí byl nalezen na jedné lokalitě v Brdech. Hojný je však pouze na Šumavě. V severní části ČR zřejmě ustoupil vlivem kyselých srážek v minulosti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Tephromelataceae MycoblastusČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 113, z toho ověřených 81. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024