Xanthomendoza fallax Søchting, Kärnefelt & S.Y. Kondr.

terčník klamný

Terčník se žlutooranžovou lupenitou stélkou, nesoucí na koncích laloků hrubé sorály/shluky blastídií ve tvaru ptačích hnízd. Blízce příbuzný epifytický terčník druh X. huculica má helmovitý tvar sorálů, kratší a širší laloky a častější rhiziny. Plodnice se vyskytují jen výjimečně. Jde převážně o saxikolní lišejník s výskyty na bázemi obohacených, často zaprášených silikátových skalách. Na našem území se vyskytuje lokálně v nižších a středních polohách, hojněji v oblastech s osluněnými silikátovými skalami. Typickým stanovištěm jsou údolí větších řek (Vltava, Berounka, Jihlava, Oslava atd.). Mimo to je znám také z vápencových skal v Moravském krasu. Herbářový materiál pocházející z kůry stromů vyžaduje revizi kvůli pravděpodobné záměně za dříve nerozlišovaný druh X. huculica.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Xanthomendoza

nejčastější synonyma:Xanthoria fallax

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 79, z toho ověřených 70. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024