Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale

terčovka drobná

Drobný sorediozní druh terčovky s těsně přitisklou stélkou k podkladu. Spíše, než s jinými druhy rodu ho můžeme zaměnit za běžnější epifytický a někdy i saxikolní druh Parmeliopsis ambigua, s kterým může růst pohromadě. Liší se od něj např. oranžovou reakcí dřeně s KOH, jelikož obsahuje komplex kyseliny stiktové, zatímco P. ambigua obsahuje ve dřeni kyselinu divarikatovou, která s KOH barevně nereaguje.

Jedná se o pionýrský lišejník většinou tvrdých, křemičitých skal a kamenů. Často ho najdeme v těsné blízkosti země na menších kamenech. Rozšíření v Evropě je temperátní až boreálně-montánní se suboceánickým charakterem. Na našem území se proto vyskytuje roztroušeně jen v západní polovině Čech od pahorkatin do nižších hor a dále na východ je velmi vzácný.

Literatura: Suza J. (1950): Další příspěvky k povaze oceánského elementu v lišejníkové flóře střední Evropy. Parmelia mougeotii a Buellia canescens. – Věstník Královské české společnosti nauk 1949/12: 1–30.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae XanthoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024