Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O. Blanco & al.

terčovka růžicovitá

Jeden z dvojice našich izidiozních hnědých terčovek rodu Xanthoparmelia. Od X. verruculifera se liší nejen světlejší, poněkud větší stélkou a většími izidiemi, ale především obsahovými látkami (kyselina glomelliferová, glomellová, perlatolová a stopově i další látky). Chemicky je tedy totožná s neizidiozní X. delisei.

Terčovka nahloučená roste na silikátových a vyvřelých horninách, včetně těch bazických. Najdeme ji na otevřených, výslunných skalách a kamenech, nevyhýbá se ani lidským stavbám a eutrofizovaným místům. Na našem území se vyskytuje poměrně hojně od nížin do hor s těžištěm rozšíření v nižších polohách. V Evropě se jedná o běžný druh převážně mírného pásu s mírně suboceánickým rozšířením.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae XanthoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 234, z toho ověřených 106. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024