Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco & al.

terčovka tmavá

Plodný, neizidiozní zástupce hnědých terčovek rodu Xanthoparmelia. Od velice podobné X. delisei se liší drobnými morfologickými rozdíly, a především obsahovými látkami (hlavní látkou je kyselina stenosporová). K jistému určení je nutné ověření pomocí TLC, takže většina terénních údajů z ČR je řazena do X. pulla agg.

Lišejník je uváděn z výslunných kyselých až bazických silikátových či vyvřelých skal a kamenů, a to včetně eutrofizovaných i antropogenních stanovišť. V Evropě je zmiňován jako temperátní až středozemní druh, ale rozšíření vyžaduje revizi kvůli záměnám s ostatními zástupci skupiny X. pulla. Podobně to platí i pro naše území, především vzhledem k neodlišování X. delisei. Ta je např. v Polsku, jak se ukázalo, mnohem hojnější než X. pulla. Je možné, že u nás roste také X. perrugata, která se liší především kyselinou divarikatovou jakožto hlavním sekundárním metabolitem.

Literatura: Szczepańska K. & Kossowska M. (2014): The lichen-forming fungi of the Xanthoparmelia pulla group (Parmeliaceae, Ascomycota) in Poland. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83: 59–65.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Xanthoparmelia

nejčastější synonyma:Neofuscelia pulla

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023