Xanthoparmelia pulla var. pokornyi (Körb.) S.Y. Kondr.

terčovka tmavá

Varieta lišící se od nominátní variety habitem (přechod do keříčkovité stélky) a substrátem (často se objevuje na půdě). Roste volně či částečně přirostlá na zemi na xerotermních stanovištích. Apotecia většinou chybějí a druh se šíří fragmenty stélky. Jedná se o stepní lišejník, který má v Evropě kontinentální charakter rozšíření. U nás ho můžeme najít roztroušeně na skalních stepích a vřesovištích na jižní Moravě a v teplých oblastech Čech. Častý je na diabasech a vápnitých slepencích.

Některými autory je uznáván i na druhové úrovni. Zda se jedná o dobrý taxon nebo jen ekotyp, vyžaduje ověření molekulárními metodami. Časté pozorování změny morfologie v rámci jediné stélky však vede k domněnce, že var. pokornyi není samostatným taxonem.

Lišejník nese jméno jihlavského rodáka, botanika a pedagoga Aloise Pokornyho (1826–1886), působícího převážně ve Vídni.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Xanthoparmelia Xanthoparmelia pulla

nejčastější synonyma:Xanthoparmelia pokornyi

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024