Xanthoparmelia pulla agg.

terčovka

Skupina zahrnující plodné, neizidiozní zástupce hnědých zástupců rodu Xanthoparmelia. U nás byly většinou uváděny pod jménem X. pulla, nicméně druhý od nás známý druh, X. delisei, je zřejmě taktéž široce rozšířený, jak naznačují předběžné údaje. V jižní Evropě rostou ještě další druhy této skupiny, z nichž některé mohou zasahovat i na naše území, a proto by byla žádoucí revize této skupiny u nás. Taxonomické znaky jsou založeny na odlišnostech v obsahových látkách a jejich určování vyžaduje použití tenkovrstvé chromatografie (TLC). Pojetí taxonů v rámci této skupiny se v minulosti měnilo a k jejímu vyřešení je třeba detailní molekulární studie.

Literatura: Giordani P., Benesperi R., Rellini I., Frati L., Brunialti G., Paoli L., Isocrono D. & Elix J. A. (2003): The lichen genus Neofuscelia (Ascomycota, Parmeliaceae) in Italy. – Lichenologist 35: 377–385. Szczepańska K. & Kossowska M. (2014): The lichen-forming fungi of the Xanthoparmelia pulla group (Parmeliaceae, Ascomycota) in Poland. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83: 59–65.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Xanthoparmelia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 383, z toho ověřených 90. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024