Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt ex Vězda

terčník pomoučený

Žlutý lupenitý terčník, charakteristický isidiózním/blastidiózním (granulkovitým) povrchem stélky. Vyskytuje se výhradně epiliticky na bazických skalách. Přestože jde o široce rozšířený lišejník, v ČR se vyskytuje velmi vzácně. V současnosti je znám z vápnitých fylitů na Petrových kamenech v Hrubém Jeseníku a na slepencových skalách u Moravského Krumlova. Na obou lokalitách je uváděn již od dvacátých let 20. století (Suza 1928, 1929). Další historický údaj pochází také ze slepenců v údolí Svratky pod Veverskou Bitýškou. Historický údaj ze slepenců v údolí Svratky pod Veverskou Bitýškou nebyl v současnosti ověřen. Zcela nově je druh udáván z Křivoklátska (Týřovické skály) a z Českého Krasu.

Literatura: Suza J. (1928): Zajímavé nálezy lišejníků v Československu. – Časopis Moravského zemského musea 25: 283–287; Suza J. (1929): Srovnávací poznámky k zeměpisnému rozšíření lišejníků na Sudetách, zvláště východních. I. – Sborník Klubu Přírodovědeckého Brno 11: 128−155; Vondrák J. & Malíček J. (2015): Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. – Bryonora 56: 45–55.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Xanthoria


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021