Zwackhia viridis (Ach.) Poetsch & Schied.

kreskovec zelený

Korovitý lišejník podobný běžnějšímu druhu Opegrapha niveoatra, od něhož se liší zpravidla kratšími a více nahloučenými hysterotécii. Zwackhia má také specifické mnohobuněčné spory s výrazným perisporem. Vyskytuje se typicky na hladké kůře listnáčů (vzácně jehličnanů), zejména na habrech, bucích a klenech. Vyhledává stanoviště s vlhčím mezoklimatem, například suťové lesy, bučiny a údolní habřiny, kde toleruje i silnější zastínění. Jde spíše o nížinný a pahorkatinný druh, který však vystupuje i do horských smíšených lesů a bučin. Poměrně mnoho recentních nálezů z ČR svědčí o jeho lokálně častějším výskytu na vhodných lesních stanovištích. Ve střední Evropě se jedná o roztroušeně se vyskytující lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Lecanographaceae Zwackhia

nejčastější synonyma:Opegrapha viridis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 76, z toho ověřených 75. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024