Cresponea premnea (Ach.) Egea & Torrente

Ve střední Evropě velmi vzácný druh, rostoucí na silikátech (např. pískovcích), někdy i vápnitých. Upřednostňuje stinné kolmé až převislé plochy skal chráněných před deštěm. Vyskytuje se také v kamenných mořích a na zdech od nížin do podhůří. V oblastech s oceánickým klimatem roste také na borce starých stromů taktéž na místech chráněných před deštěm. V Evropě se vyskytuje od oceánicky laděných oblastí mírného pásu až po Středomoří.

Od podobných druhů se liší tenkou stélkou, neojíněnými (někdy lehce zelenavě ojíněnými) apotecii, sporami se čtyřmi až šesti buňkami a absencí obsahových látek. Z našeho území je známa jediná historická lokalita z pískovcové skály v opuštěném lomu u Škrovádu (Kuťák 1927), kde byl druh hojně sbírán a vydán dokonce i v několika exsikátech (viz např. Egea & Torrente 1993). Tento lišejník uvádí z Čech také Mann (1825) z kamenů bez konkrétní lokality, ale zda se jedná skutečně o tento taxon, je otázkou. V současné době je druh v ČR považován za vyhynulý.

Literatura: Egea J. M. & Torrente P. (1993): Cresponea, a new genus of lichenized fungi in the order Arthoniales (Ascomycotina). – Mycotaxon 48: 301–331. Kuťák V. (1927): Třetí příspěvek ku květeně českých lišejníků. – Preslia 5: 36–51. Mann W. (1825): Lichenum in Bohemia observatorum dispositio succinctaque descriptio. – Pragae, 108 p.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Opegraphaceae CresponeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024