Absconditella lignicola Vězda & Pišút

zahalenka dřevní

Jeden z našich vůbec nejhojnějších druhů lignikolních lišejníků, vyskytující se v různých typech hospodářských i přirozených lesů, ale i parků. Pro svůj houbový zevnějšek drobného „diskomycéta“ byl však zvláště v minulosti přehlížen. Vyskytuje se často v podobných pionýrských epixylických synuziích jako druh A. celata, a to v doprovodu nesymbiotických zelených řas, foliózních játrovek a jiných pionýrských korovitých mikrolišejníků. Obvyklým substrátem je vlhké, dosud nerozložené dřevo, nejčastěji ležících kmenů, ale i pařezů jehličnanů i listnáčů. Vzácně přechází na kůru (báze stromů, větvičky), choroše apod. Zcela výjimečně byl zaznamenán i na anorganickém substrátu (pískovec). Široce rozšířený druh temperátní a boreální zóny severní polokoule. V oceánických a mediteránních oblastech Evropy je zahalenka dřevní zřetelně vzácnější a pravděpodobné optimum se nachází zejména v severských boreálních lesích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae Absconditella


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 533, z toho ověřených 378. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023