Absconditella pauxilla Vězda & Vivant

zahalenka drobná

Aktuálně náš nejvzácnější zástupce rodu Absconditella. Sběry z našeho území pocházejí z poměrně prosvětlených míst velmi širokého spektra přirozených i (polo)antropo­genních stanovišť, tj. slatinišť, odumřelého lesa, křovím zarůstajícího bezlesí a vojenského bunkru v zaniklé vesnici. Zaznamenán byl na pomalu se rozkládajícím vlhkém dřevě jehličnanů a odumírajícím mechu až detritu. V zahraničí je známý i jako epifyt. Roztroušené nálezy z ČR pocházejí ze Šumavy, Křivoklátska a Dokeska. Druh je dosud uváděný pouze z Evropy (vyjma Mediteránu), ale pravděpodobně se bude jednat o mnohem více rozšířený pionýrský druh.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae AbsconditellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024