Absconditella sphagnorum Vězda & Poelt

zahalenka rašeliníková

Jedná se o charakteristický lišejník rašelinišť vrchovištního typu s dobře vyvinutými bulty a šlenky. Zde přednostně porůstá různé druhy živých rašeliníků na vyvýšených místech bultů, avšak s nerovnoměrným sezonním výskytem během roku. V rámci rašelinišť se může vyskytovat i na jiných substrátech: jiné druhy mechů, játrovky, detritus, čistá rašelina či vodou nasáklé dřevo. Zahalenka rašeliníková se však může vyskytovat i na přechodových rašeliništích v nižších polohách, rašelinných borech, případně i v prosvětlených pralesovitých horských smíšených a jehličnatých lesích, kde je jeho obvyklým substrátem pomalu tlející dřevo ležících, vodou nasáklých kmenů. Výjimečným výskytem je nález druhu na Karlštejnsku na pomalu tlejícím kmenu ve fragmentu reliktního boru. Jedná se o arkto-boreální prvek severní polokoule s občasným výskytem v temperátních typech lesů. A. sphagnorum je typovým druhem rodu Absconditella.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae AbsconditellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 33. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024