Absconditella sychnogonoides (Nitschke) Suija & van den Boom

hubenatka zemní

Velmi nenápadný a málo uváděný pionýrský lišejník na písčitých a jílovitých obnažených půdách. Na substrátu vytváří za vlhka od okolí barevně odlišitelné šedozelené stélky (Vězda 1970, Aptroot et al. 2014) se zanořenými, málo pigmentovanými, téměř uzavřenými, ve zralosti urničkovitými apotecii. V nich se tvoří vřecka s čtyřbuněčnými askosporami obklopené tenkými parafýzami. Plodnice jsou velkou část životního cyklu uzavřené a otevírají se až ve stáří, teprve po dozrání askospor, proto byla dříve často považována za peritecia (Aptroot et al. 2014).

Ekologicky a sociologicky lišejník podrobně popsala G. Ernst (Ernst 1993), která tento druh zaznamenala na celé řadě antropogenních míst v severním Německu, zejména v pískovnách. Pro Českou republiku ho jako nový představil a podrobně popsal A. Vězda (Vězda 1970). Citovaný doklad z Českomoravské vrchoviny vydal v exsikátu již dříve (Vězda 1967). Tento dosud jediný publikovaný nález z našeho území pochází z písčitého břehu regulovaného potoka. Dřívější údaj z Hrubého Jeseníku (Vězda 1960) patří vzhledem k ekologii (odumírající mechorosty na skále) a také jeho absenci ve výčtu autorem uvedeným evropských nálezů (Vězda 1970) téměř jistě jinému taxonu.

Literatura: Vězda A. (1960): K lišejníkové flóře Hrubého Jeseníku (Sudeti orient.). − Přírodovědný Časopis Slezský, Opava, 21: 255−270. Vězda A. (1967): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. XXIV (no. 576−600). − Brno. Vězda A. (1970): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. I. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 5: 307–337. Ernst G. (1993): Zur Ökologie und Verbreitung von Geisleria sychnogonioides, einer bislang kaum bekannten terricolen Flechte. – Herzogia 9: 321–337. Aptroot A., Parnmen S., Lücking R., Baloch E., Jungbluth P., Cáceres M.E.S. & Lumbsch H.T. (2014): Molecular phylogeny resolves a taxonomic misunderstanding and places Geisleria close to Absconditella s. str. (Ostropales: Stictidaceae). – Lichenologist 46: 115–128.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae Absconditella

nejčastější synonyma:Geisleria sychnogonoides, Strigula sychnogonoides

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024