Absconditella trivialis (Willey ex Tuck.) Vězda

zahalenka obecná

V rámci rodu se jedná o lišejník s relativně úzkou ekologickou amplitudou, rostoucí především na holé minerální zemi. Lze o něm hovořit jako o druhu iniciálních sukcesních stadií na kyselých písčitých substrátech. Typická jsou (polo)antropogenní stanoviště typu pískovnen, okrajů lesních cest, zářezů železnic a sjezdovek, navážek, hald, odkališť apod. U nás byl tento taxon zaznamenán roztroušeně a sporadicky asi na desítce lokalit zejména v západní polovině republiky a jedné (více jak 50 let staré) lokalitě na jižní Moravě. Jedná se o široce rozšířený, ale málo dokladovaný amfiboreální taxon.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae AbsconditellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024