Absconditonia rubra (van den Boom, M. Brand & Suija) Suija & van den Boom

zahalenka červená

Nedávno popsaný epifytický druh, který je zároveň typovým druhem rodu (Suija & van den Boom 2023). Jeho drobné načervenalé plodnice jsou pouhým okem zpravidla neviditelné a často bývají odhaleny až pod velkým zvětšením lupy. Druh je nacházen jako pionýr v druhově velmi chudých společenstvech lišejníků, obvykle na hladké kyselé borce s dominujícími povlaky nesymbiotických řas v různých typech stinných i prosvětlených lesů. Toxitolerantní druh, který je relativně často nacházen na lokalitách, kde se dosud projevuje vliv dřívějšího imisního zatížení. Absconditonia rubra je v současnosti považována za pololišejník (Vondrák et al. 2022), který se asi v posledních desetiletích šíří. Druh je zatím znám pouze z Evropy, a to především z její západní části.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181. Suija A. & van den Boom P. P. G. (2023): Phylogenetic relationships, taxonomic novelties, and combinations within Stictidaceae (Ostropales, Lecanoromycetes, Ascomycota): focus on Absconditella. – Mycological Progress 22: 46 [12 p.]

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae Absconditonia

nejčastější synonyma:Absconditella rubra

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 28, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024