Acarospora cervina A. Massal.

drobnovýtruska jelení

Stélka A. cervina se skládá z hnědých, až 3 mm velkých šupinovitých areol, a nápadných, červenohnědých až černých, zanořených apotécií. Často pokrývá poměrné velké plochy. Paratécium je na rozdíl od podobného druhu A. glaucocarpa jen úzké. Oba tyto druhy mohou mít bíle lemované šupiny a vyskytovat se na stejných stanovištích. Drobnovýtruska jelení je ale blízce příbuzná A. badiofusca a A. irregularis.

V ČR patří k lokálně hojným, vápnomilným lišejníkům. Obvykle roste v nižších nadmořských výškách (do 600 m) na osluněných vápencích nebo diabasech. Preferuje přirozené skalní výchozy a mimo ně v krajině zcela chybí. Vyskytuje se v Evropě, severní Africe a Grónsku. Ve střední Evropě roste i ve vyšších nadmořských výškách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 36, z toho ověřených 27. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024