Acarospora fissa Knudsen & Vondrák

drobnovýtruska

Tento druh s obsahem gyroforové kyseliny je velmi charakteristický rozpraskanými areolami a silnou kůrou. Podobný vzhled mají některé arktické a středoasijské druhy, například A. scrobiculata. Rozpraskaný povrch stélkových areol může představovat adaptaci k extrémně xerotermním podmínkám. Jde totiž o druh vázaný na nejslunnější a patrně nejrychleji vysychavé exponované andezitové skály. Dosud je znám pouze z typové lokality na Týřovických skalách (Vondrák et al. 2022), kde se vyskytuje na několika mikrolokalitách.

Literatura: Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024