Acarospora franconica H. Magn.

drobnovýtruska

Tato drobnovýtruska vytváří hnědé areoly, široké 1–2 mm, a apotécia s červenohnědými disky. Příbuzný druh, A. praeruptorum, se liší stélkovým okrajem kolem vyvýšených apotécií a šupinovitou stélkou. Acarospora franconica je vzácným nížinným druhem, známým ze střední Evropy. Sbírána byla na osluněných nebo částečně zastíněných pískovcích, vulkanitech i antropogenních substrátech. Z ČR je zatím známý jediný údaj, a to z vulkanických Týřovických skal na Křivoklátsku. Zde ho sbíral v roce 2018 J. Malíček.

Literatura: Knudsen K. & Kocourková J. (2020): Two poorly-known species of European Acarospora (Acarosporaceae). – Herzogia 33: 1–8.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024