Acarospora fusca B. de Lesd.

drobnovýtruska naryšavělá

Acarospora fusca se většinou vyskytuje v nižších polohách na osluněných silikátových skalách a kamenech (např. žula, břidlice). Známa je dokonce i ze starého dřeva. Doposud byla nalezena jen v několika evropských zemích. Z ČR bylo spolehlivě doloženo jen několik sběrů z teplejších poloh středních a severních Čech. Další údaje z našeho území vyžadují revizi.

Tento druh byl považován za synonymum k Myriospora rufescens, ale recentní molekulární analýzy ho řadí do rodu Acarospora (Knudsen et al. 2021). Pod tímto jménem však byly v minulosti uváděny i položky druhu A. fuscata. Acarospora fusca je svými drobnými areolkami (do 0,5 mm) také podobná druhu A. veronensis.

Literatura: Knudsen K., Kocourková J., Hodková E. & Wang Y. (2021): Lichenological Notes 8: Acarospora fusca. – Opuscula Philolichenum, 20: 19–24.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024