Acarospora gallica H. Magn.

drobnovýtruska francouzská

Acarospora gallica roste na osluněných silikátových skalách obvykle do nadmořské výšky 500 m. V ČR je aktuálně považována za vzácný druh, známý pouze z několika položek. Recentní záznamy včetně práce Knudsen & Kocourková (2012) vyžadují revizi.

Tento lišejník je velmi podobný druhu A. fuscata, od něhož nejde odlišit pomocí morfologických znaků. Hymeniální gel u A. gallica je však euamyloidní (reaguje s IKI+ tmavě modře).

Literatura: Knudsen K. & Kocourková J. (2012): Lichenological notes 4: a revision of Acarospora gallica (Acarosporaceae). – Mycotaxon 119: 373–380.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024