Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb.

drobnovýtruska modroplodá

Drobnovýtruska modroplodá tvoří solitérní a roztroušená apotécia o velikosti až 3 mm v průměru. Plně vyvinuté položky ale mají šupinovitou stélku a mohou být zaměněny za druh A. cervina. Dle molekulárních i morfologických analýz se však jedná o dva samostatné druhy. Acarospora glaucocarpa se v ČR vyskytuje ve dvou formách (Knudsen et al. 2020), jejichž taxonomická hodnota by měla být ještě prostudována. Patří k vápnomilným lišejníkům, které se vyskytují na osluněných až mírně zastíněných, přirozených i antropogenních substrátech (např. betonu). V ČR se jedná o vzácný lišejník. Ve střední Evropě je více rozšířen v některých vápencových oblastech.

Literatura: Knudsen K., Adams J.N., Kocourková J., Wang Y., Ortañez J. & Stajich J.E. (2020): The monophyletic Sarcogyne canadensis–wheeleri clade, a newly recognized group sister to the European Acarospora glaucocarpa group. – Bryologist 123: 11–30.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024