Acarospora macrospora (Hepp) A. Massal. ex Bagl.

drobnovýtruska velkovýtrusá

Lišejník se stélkou z hnědých až tmavě hnědých areol, širokých do 2 mm, a jednotlivými tmavými apotécii (do 1 mm). Hyménium dosahuje až 150 μm výšky a hymeniální gel je euamyloidní (IKI+ tmavě modře). Charakteristickým znakem jsou velké askospóry o rozměrech až 8–12 × 4–5 μm.

V Evropě patří A. macrospora k běžným vápnomilným lišejníkům. Na našem území roste na vápencích nebo vápnitých slepencích hlavně v nižších a středních polohách. Nejčastěji se objevuje na vertikálních nebo nakloněných plochách přirozených skalních výchozů. Lokálně je hojným druhem v krasových oblastech, jinak se objevuje jen velmi ojediněle.

Podobným druhem s velkými askospórami, ale nižším hyméniem, je A. oligospora, která roste na kyselých nebo bazických silikátech a často na malých kamenech. Další taxon, mediteránní drobnovýtruska A. murorum, se vyznačuje žlutavě hnědou stélkou a z ČR není známá. Trimmatothelopsis sphaerosperma (syn. A. sphaerosperma*) se také vyskytuje na vápnitých skalách, avšak produkuje převážně kulovité askospóry, široké 7–10 μm (Knudsen et al., nepublikováno).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 62, z toho ověřených 38. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024