Acarospora irregularis H. Magn.

drobnovýtruska nepravidelná

Acarospora irregularis je nápadná svými až 3 mm velkými, hnědými šupinami a plodnicemi o průměru až 2 mm. Typickým anatomickým znakem je svazky hyf přerušovaná řasová vrstva ve stélce. Tento lišejník se vyskytuje na různých bazičtějších typech vyvřelin. Vyhledává teplá a slunná stanoviště. Hojný je na diabasech v širším okolí Prahy, ale roztroušené lokality jsou známy i z řady dalších míst (zpravidla do 500 m n. m.). Známý areál druhu zahrnuje Asii a Evropu, kde byl lišejník zatím nalezen jen v omezeném množství zemí v jižní, východní a střední části kontinentu.

V minulosti byla tato drobnovýtruska uváděna nejčastěji pod jménem A. badiofusca, které je blízce příbuzná. Některé údaje byly označovány také jménem A. nitrophila.

Literatura: Knudsen K., Kocourková J. & Nordin A. (2014): Conspicuous similarity hides diversity in the Acarospora badiofusca group (Acarosporaceae). – Bryologist 117: 319–328.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Acarospora

nejčastější synonyma:Acarospora badiofusca

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 48, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024