Acarospora monacensis H.Magn.

drobnovýtruska

Acarospora monacensis je vzácný druh s C+ červenou kůrou na bazických křemičitých horninách, křemenných žilách ve vápenci a na střešních taškách. Jeho areoly jsou hnědé až tmavě hnědé, 0,5–1 mm široké, roztroušené nebo nahloučené. Postrádá melanizovanou spodní stranu, kterou obvykle tvoří A. fuscata, a je vyzdvižena myceliární bází. Parathecium je nezřetelné kolem ponořených apothecií, do 30 μm široké a tvoří černý prstenec kolem disku, případně se rozšiřuje na 30–60 μm a vytváří vyvýšený okraj, často černý, někdy barvy stélky. Hymeniální gel je IKI+ euamyloidní, v preparátu modrý nebo hemikryptický, tj. měnící se na červený, asi za 15 minut opět modrající. Acarospora fuscata má hymeniální gel obvykle IKI+ červený, nebo bledě modrý a v preparátu se měnící na červený (je-li IKI roztok čerstvý).

Acarospora monacensis byla popsána ze střech v Mnichově v Německu. Nedávno byla znovu objevena v Českém krasu (Srbsko) a v Německu. Toto jméno bylo zapomenuto jako synonymum A. fuscata.

Literatura: Knudsen K., Kocourková J., Peksa O., Beck A., Velmala S. & Wirth V. (2024): Three poorly known Acarosporaceae of Central Europe: new reports from Czech Republic, Germany, and Italy. – Herzogia 37: 5–15.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Acarospora


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024