Acarospora muddii H. Magn.

drobnovýtruska

Tento málo známý lišejník vytváří souvislou tmavou stélku složenou z nepravidelných hnědých areol s bradavičnatým nebo uzlinatým povrchem. Apotecia jsou vzácná, zanořená ve stélce, bodová a nejlépe viditelná za vlhka. Paratecium je velmi úzké nebo nezřetelné, hymenium dosahuje výšky 120–130 µm a obsahuje hemiamyloidní gel. Podobným druhem je A. inaequalis, která se v ČR pravděpodobně také vyskytuje. Na rozdíl od A. muddii tvoří kolem disků vyvýšený okraj z nápadného paratecia.

Jediný ověřený údaj z ČR pochází z Domažlicka, z výslunné skály obohacené železem (Knudsen & Malíček, nepubl.). Mimo to je A. muddii známá z pískovců ve Velké Británii a Německu Magnusson (1929).

Literatura: Magnusson A.H. (1929): A monograph of the genus Acarospora. – Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 7: 1–400.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Acarospora

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021