Acarospora rugulosa Körb.

drobnovýtruska

Acarospora rugulosa se v Evropě vyskytuje v různých nadmořských výškách na osluněných silikátech. Uváděna je z přirozených i antropogenních stanovišť, kterými jsou např. odvaly z lomů s vysokým obsahem kovů. V ČR patří k relativně vzácným lišejníkům.

Morfologicky je tento druh nerozlišitelný od A. squamulosa. Obě drobnovýtrusky tvoří apotécia se stélkovým okrajem a zpravidla zvrásněnými disky. Anatomicky se liší výškou hyménia, které u A. rugulosa dosahuje (110–)125–140(–175) μm a u A. squamulosa pouze 100–120(–130) μm. Magnusson (1929) považoval oba druhy za synonyma.

Literatura: Magnusson A.H. (1929): A monograph of the genus Acarospora. – Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 7: 1–400.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024