Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb.

drobnovýtruska rezavá

Drobnovýtruska rezavá je nápadným a prakticky nezaměnitelným lišejníkem díky svým rezavě červeným, areolovitým stélkám s bodovými apotécii o velikosti 0.2–0.3 mm a vysokým hyméniem (120–170 µm). V Evropě je široce rozšířeným druhem a vyskytuje se i v Severní Americe. Na našem území roste roztroušeně (lokálně) v různých nadmořských výškách na osluněných až mírně zastíněných silikátech, které jsou obohacené kovy (zvláště sloučeninami železa). Vyskytuje se na přirozených skalních výchozech i antropogenních stanovištích, např. haldách a odvalech z lomů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 86, z toho ověřených 69. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024