Acarospora squamulosa (Schrad.) Trevis.

drobnovýtruska nápadná

Drobnovýtruska rostoucí na osluněných silikátových skalách, které někdy bývají obohacené sloučeninami železa. Patří k široce rozšířeným lišejníkům mírného pásu severní polokoule. Její rozšíření v ČR není detailně známé, ale zřejmě se jedná o roztroušeně se vyskytující druh, častější hlavně ve vyšších polohách. V minulosti byl uváděn pod jmény A. peliscypha nebo A. peliocypha.

Hnědá stélka s C+ červenou reakcí může kvůli přítomnosti kyseliny gyroforové připomínat nejběžnějšího zástupce rodu, A. fuscata. Apotécia A. squamulosa však tvoří stélkový okraj a disky jsou zvrásněné. Morfologicky je v podstatě neodlišitelná od druhu A. rugulosa, která se vyznačuje vyšším hyméniem [100–120(–130) μm vs. (110–)125–140(–175) μm].

Literatura: Knudsen K., Arcadia in L. & Kocourková J. (2019): Acarospora squamulosa, the correct name for A. peliocypha. – Mycotaxon 134: 281–287.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Acarospora

nejčastější synonyma:Acarospora peliocypha

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NE – nehodnoceno
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024