Acarospora versicolor Bagl. & Carestia

drobnovýtruska různobarvá

Acarospora versicolor se vyznačuje drobnými ojíněnými areolami (cca 1 mm širokými) s jediným apoteciem. Mladé stélky mohou být zaměněny za druh A. umbilicata, jehož areoly jsou obvykle laločnaté a obsahují kyselinu gyroforovou (C+ červeně).

Drobnovýtruska různobarvá se obvykle vyskytuje v nízkých nadmořských výškách na osluněných stanovištích a různých typech skalních substrátů, nejčastěji ale na bazických povrchových vyvřelinách, napříč Evropou. Známá je také z antropogenních stanovišť (zdí apod.). V ČR roste poměrně vzácně v teplejších oblastech. V minulosti byl tento druh od nás uváděn mimo jiné pod jménem A. cineracea Nyl., a to zvláště z Krkonoš a Mohelna. Tyto údaje však vyžadují revizi.

Literatura: Knudsen K., Kocourková J., Nordin A. & Sipman H.J.M. (2015): Acarospora cinerascens (Acarosporaceae), a poorly known species from the southern Central Alps (Italy and Switzerland). – Herzogia 28: 690–696.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024