Acolium karelicum (Vain.) M. Prieto & Wedin

cyfélium karelské

Velmi vzácný boreální epifytický lišejník, který je celkově méně častý, ale také drobnější nežli jemu podobný a příbuzný druh Acolium inquinans. Je znám téměř výhradně z kůry smrku a jedle. Rozšíření tohoto druhu u nás shrnuje na základě revize relevantních herbářových dokladů Tibell (1971), který také potvrdil všechny dřívější publikované údaje zmíněné v katalogu lišejníků ČR (viz Vězda & Liška 1999). Historické doklady z ČR pocházejí z první poloviny 20. století, a to z Jeseníků (Mooslehne), Žďárských vrchů (Žákova hora) a Šumavy (Jezerní stěna, České Žleby, Želnava). V recentní době je znám pouze z jediné lokality, a to z karu Plešného jezera, kde byl druh zaznamenán atypicky na kůře starého solitérního javoru klenu pod skalní stěnou (Palice 1996). Jeho zdejší výskyt byl, zřejmě na stejném stromu ve společnosti nápadnějšího příbuzného Calicium viride, nedávno potvrzen po více jak 20 letech (Palice, nepubl.).

Literatura: Tibell L. (1971): The genus Cyphelium in Europe. – Svensk Botanisk Tidskrift 65: 138–164. Palice Z. (1996): Lišejníky karů Černého a Plešného jezera na Šumavě. – Ms. [Diplomová práce; depon. in: Katedra botaniky PřF UK, Praha.]

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Acolium

nejčastější synonyma:Cyphelium karelicum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024